Vad är laparoskopisk kirurgi?

Laparoskopisk kirurgi är en kirurgisk teknik där kirurgen använder en serie små snitt i patienten för att infoga en kamera för att se det kirurgiska fältet, tillsammans med de nödvändiga verktygen för det kirurgiska förfarandet. Denna typ av operation är radikalt annorlunda än traditionell öppen kirurgi, och det har blivit en föredragen kirurgisk teknik i många situationer, eftersom läkningstiden för laparoskopisk kirurgi är mycket kortare än för öppen operation vilket gör det bättre för patienterna.

I laparoskopisk kirurgi använder läkaren en specialkamera som kallas laparoskop. Kameran och ett bifogat ljus sätts in genom en liten snitt för att se den kirurgiska sidan, med en bildskärm som visar en förstorad version av platsen för kirurgen att använda som referens under det kirurgiska förfarandet. När kameran är på plats kan andra snitt införas för att införa kirurgiska verktyg som kommer att användas för att manipulera platsen.

För att göra det kirurgiska fältet lättare att se kan området blåsas upp med koldioxidgas, vilket ger mer utrymme för kirurgen att manövrera medan man rensar det kirurgiska fältet för bättre synlighet. När operationen är klar kommer gasen att ventileras, och snitten kommer att sys stängas.

Ur en kirurgs synvinkel kan det vara svårt att utföra laparoskopisk kirurgi, men det har några bestämda fördelar. Den reducerade läkningstiden ökar patientkomforten och minskar risken för infektion och blodproppsuppkomsten. Att få patienterna mobila så fort som möjligt efter operationen är ett viktigt mål för många kirurger, och laparoskopisk kirurgi bidrar till att uppnå detta. Denna kirurgiska teknik minskar också behovet av att skära genom muskeln för att nå kirurgiska platser, hålla patienterna i bättre skick så att de känner sig mer bekväma efter operationen.

För patienter är den kortare helande tiden involverad i ett laparoskopiskt förfarande definitivt en fördel, vilket minskar obehag, sjukhusvistelser och utgifter. Den minsta ärrbildning kan också uppskattas. I ett abdominalt förfarande kan exempelvis fyra till sex små snitt göras, i stället för ett enda långt snitt som går hela vägen över buken. Avlägsnandet av disfiguring ärr åtföljs också av en minskning av skärningar av muskel och fascia för att nå kirurgiska platser, vilket minskar smärta djupt inuti operationsplatsen.

Denna kirurgiska teknik är inte alltid ett alternativ för alla operationer, men det är verkligen värt att diskutera med en kirurg. Om laparoskopi är lämplig för en patient, kan en kirurg ge råd om proceduren och en hänvisning om det behövs.