vad är retikulär bindväv?

Retikulär bindväv är en typ av vävnad som finns i kroppen som stöds med en grenande ram av kollagenfibrer som är kända som retikala fibrer. Dessa fibrer är närvarande i många typer av bindväv och är särskilt starkt koncentrerade i denna vävnad. Några exempel på strukturer i kroppen som inkluderar denna typ av bindväv inkluderar lever, mjälte och lymfkörtlar. Färgning och förstoring med mikroskopi behövs för att identifiera denna vävnadstyp.

I retikulär bindväv arbetar celler som utsöndrar typ III kollagen tillsammans för att skapa en stabil gitter av fibrer. Fibrerna ger stöd och stabilitet för andra typer av celler. Även om gallret själv är fixerat på plats genom anslutningarna mellan fibrerna och cellerna, kan andra typer av celler tillsammans med fluider rör sig fritt över och genom gallret. Detta möjliggör fria utbyten mellan celler, samtidigt som det tillhandahålls en förstärkande ram som kommer att stödja ett organ eller lymfkörteln.

Sett i närheten, retikulära fibrer kan ses i form av en serie förgreningsgängor. Vävnaden liknar bindväv med en hög mängd elastiska fibrer, förutom att i retikulär bindväv förgrenas kollagenfibrerna, medan elastiska fibrer ligger parallella med varandra. Konstruktionen av kollagengitteret ger mer styrka och stöd till den underliggande vävnaden och är mindre fjädrande än elastisk vävnad.

Liksom andra typer av vävnad i kroppen, är den retikala anslutningsvävnaden ständigt uppbruten, återvunnen och ersatt med ny vävnad. Celler i gallret kommer att bryta ner när de inte längre kan fungera och nya kollagensträngar skapas ständigt för att ersätta strängar som har brutit upp. Specialiserade celler är involverade i bildandet av nya retikulära fibrer och upprätthållandet av befintliga fibrer som redan är en del av kollagengitteret i retikulär bindväv.

Beroende på förstoringsnivån kan olika aspekter av retikulär vävnad vara synliga. Låg förstoring kommer att avslöja gränser mellan denna vävnadstyp och andra, vilket visar var den täta ramen lämnar sig och andra typer av vävnader börjar. En närmare förstoring visar de enskilda fibrerna och cellerna och vätskorna som är spridna längs gitteret. Mikroskopisk undersökning av biopsiprover kommer att innehålla recensioner på olika nivåer för förstoring för fysiska förändringar och andra tecken på sjukdom eller skada. Biopsier kan avslöja onormal celltillväxt eller nedbrytning tillsammans med andra tecken på skada.