Vad är behandlingen för en förstorad tymus?

Thymus körtel är ett organ som ligger direkt under bröstbenet. Det spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hälsosamt immunsystem. En förstorad tymus kan vara resultatet av en immunförsvar som myasthenia gravis eller kan orsakas av andra faktorer, såsom tymisk hyperplasi, vilket är en cellulär abnormitet. Behandlingen av en förstorad thymus beror på de ansvariga faktorerna. Möjliga behandlingar inkluderar medicinering, kemoterapi, strålbehandling eller vissa medicinska förfaranden.

Hyperplasi är ett tillstånd som leder till överproduktion av celler och kan leda till onormal utvidgning av ett organ i kroppen. Thymisk hyperplasi är en onormal utvidgning av thymus som ett resultat av hyperplasi. Detta tillstånd gör att cellerna i thymus splittras mer än normalt, vilket leder till en utvidgning av organet. Hyperplasi kan vara resultatet av en stressor, såsom invasiv operation, allvarliga brännskador eller andra stimuli. Vanligen kommer en läkare att utföra en serie tester, inklusive en CT-skanning och laboratorietester, för att bestämma storleken på thymus, dess effekt på patienten och den bästa handlingen.

En tymisk tumör kan också orsaka en förstorad tymus. Tymtumörer uppträder i sex olika kategorier: typ A, AB, B1, B2, B3 och C. Dessa tumörer delas vidare in i tymcancer och tymom. Tymtumörer kan diagnostiseras med hjälp av en bröstdiagram, CT-skanning eller magnetisk resonansbildning (MRI). Nästa steg är att erhålla ett vävnadsprov genom en biopsi för att ta reda på typen av tymisk tumör.

Den exakta typen av behandling beror på typen av tymisk tumör. Några av dessa behandlingar inkluderar kemoterapi, kirurgi och strålbehandling. Tymkarcinom är särskilt maligna. Överlevnaden är mycket låg, även efter operation, kemoterapi eller strålbehandling.

Myasthenia gravis är direkt relaterad till utvecklingen av en förstorad tymus. En läkare måste undersöka patienten och utföra några tester för att avgöra om han eller hon har myasthenia gravis. Några av testen inkluderar laboratorieundersökningar av vävnadsprover och elektromyografi (EMG). Läkaren kan också beställa en CT-skanning och bröstdiagram för att fastställa orsaken till problemet.

Behandling av myasthenia gravis hjälper till att minska den förstorade tymusen. Några av behandlingarna innefattar administrering av läkemedel som kolinesterashämmare och kortikosteroider. Andra behandlingar innefattar en kirurgisk process som tymektomi och noggrann postoperativ hantering av patienten. Antikolinesterasmedicinering och även en annan operation för att ta itu med nya problem kommer att hjälpa patienten att leva ett rimligt normalt liv.