vad är linea alba?

Linea alba är den vertikala linjen som delar upp rektus abdominis eller “six-pack” muskeln i vänster och höger halvdel. Egentligen bestående av åtta delar av muskel som avgränsas av flera linjer av bindväv – tre horisontella linjer och linea alba – rectus abdominis sträcker sig från båren till bäckenet. Liksom resten av kroppens bindväv består linea alba av kollagen och elastinfibrer snarare än muskelfibrer och är vitfärgade. Förutom att dividera rectus abdominis bilateralt, är den på sin djupa yta en fästpunkt för de andra bukmusklerna: de yttre snedningarna, inre snett och de tvärgående buken.

Rektus abdominis-muskeln är ursprunglig på pubisbenet i det centrala främre bäckenet, en ytlig muskel, vilket innebär att den ligger nära huden och är synlig i buken i avsaknad av överlagrat kroppsfett. Det går upp i mitten av buken hela vägen till ribbburet. På den tiden fäster den på nedre båren, eller bröstbenet, och på broskorna på revbenen på vardera sidan av båren.

Kontinuerlig längs muskelens längd är linea alba, en smal vit linje inbäddad mellan de bukande segmenten av muskler på vardera sidan av den. Denna linje är klassad som bindväv både för dess struktur och dess funktion. Den består av samma fibrer som senor, som håller muskler mot ben och ledband som håller ben till ben. Det fungerar att förena musklerna i bukväggen.

Ovanför linea alba lagras bara kroppsfett och hud, så mager mager människor, det är synligt genom huden som en längsgående ihålig längs mittlinjen på den främre torso. Under denna linje är emellertid aponeurosen av flera andra buksmuskler. En aponeuros är helt enkelt ett lager av bindväv som är anordnat i ett ark snarare än ett band som vanligtvis skiljer lager av angränsande muskler.

Rektus abdominis omfattar ett sådant vävnadslager, liksom oblique och transverse abdominis under den. Dessa andra tre muskler i bukväggen, som alla också är bilaterala, ligger på båda sidor av linjen alba mot midjans sidor i stället för mitten av buken. När man tittar i tvärsnitt kan aponusuroserna hos varje muskel ses närma sig och ansluta till linjen alba från undersidan.

För det mest ytliga skiktet till det djupaste ligger aponeurosen hos den yttre sneda muskeln omedelbart under rectus abdominis och fäster vid båda sidor av linea alba. Den inre sneda muskeln är direkt under den och fäster bakom den yttre snedställningen. Den tvärgående buken och dess aponeuros-tillvägagångssätt från under dessa två.