Vad är sambandet mellan sinusinfektion och bronkit?

Huvudanslutningen mellan sinusinfektion och bronkit är att man kan leda till en annan. För att vara mer specifik har en sinusinfektion potential att orsaka bronkit. Ett annat sätt att sinusinfektion och bronkit kan kopplas är att de ofta uppstår samtidigt. Detta händer vanligtvis eftersom sinusinfektioner och bronkit har några av samma potentiella orsaker, så när en person utvecklar en, har han större chans att utveckla den andra. Behandlingar för båda förhållandena är vanligtvis mycket lika lika.

Sinusinfektioner utvecklas ofta på grund av olika typer av allergier. Detta är också mycket ofta sant med bronkit. Många allergier kan orsaka att kroppen producerar överflöd av slem, och denna slem kan eventuellt slå samman i vissa delar av kroppen. När det händer i lungorna eller i bihålorna, kan bakteriella infektioner utvecklas, och dessa kan i slutändan leda till sinusinfektion och bronkit att dyka upp samtidigt.

Den andra kopplingen mellan bronkit och sinusinfektion kommer från ett sinusinfektionssymptom som kallas post-nasal dropp. Detta medför att slem stannar hela halsens baksida ständigt. Mycket av denna slem kan komma in i en persons lungor, och slem från en sinusinfektion är i allmänhet full av bakterier. När det når lungorna, kan det ofta sprida infektionen i det området, vilket leder till bronkit.

När människor får en sinusinfektion eller ett fall av bronkit, kommer läkare brukar använda olika antibiotika för att behandla dem. Dessa läkemedel anses vara effektiva för att hjälpa immunsystemet att bekämpa bakterier, vilka är ansvariga för de flesta fall av bronkit, såväl som de flesta bihålaninfektioner. Vissa bihålsinfektioner orsakas av svampinfektion, och dessa kräver specialiserade läkemedel.

Symptomen på sinusinfektion inkluderar ansiktsvärk, huvudvärk runt ögonen och smärta i tänderna. Symptomen på bronkit inkluderar hosta och väsande östning tillsammans med feber. Båda sjukdomar orsakas främst av inflammation.

Vid sinusinfektion sker inflammationen i en persons bihålor, och i händelse av bronkit sker inflammationen i lungorna, i närheten av en persons bronkialrör. Båda sjukdomar är vanligtvis lätt att behandla, men bronkit kan vara potentiellt farligt för småbarn och äldre. Den som redan har någon form av svår lungproblem är också i riskzonen för allvarlig sjukdom.