vad är warfarin?

Warfarin är en receptbelagd antikoagulant medication som tas för förebyggande av blodproppar. Warfarin kan förhindra att blodproppar utvecklas och minska risken för att blodproppar blir större i blodkärlen. Vanligtvis är Warfarin eller Coumadin ®, som det annars är känt, ordinerat för personer med tillstånd som oregelbunden hjärtslag. Dessutom föreskrivs patienter med mekaniska eller ersatta hjärtklaffar Warfarin för förebyggande av trombos.

Ofta är Warfarin också föreskrivet för patienter som har en historia eller riskfaktorer för hjärtinfarkt. Dessutom rekommenderas det också för att förebygga lungemboli eller blodpropp i lungan. Antikoagulanter, som fungerar som blodförtunnare, minskar trombocytaggregation i blodet. Även om antikoagulantia är mycket effektiva vid behandling av vissa medicinska tillstånd kan de också orsaka farliga biverkningar eller biverkningar. Dessa risker är sällsynta, men patienter måste övervakas med medicin när de tas emot.

Ibland kan Warfarin eller Coumadin® orsaka livshotande blödning. Det är viktigt för patienten att informera läkaren om han har några blödningsstörningar. Onormal blödning relaterad till antikoagulant terapi är mer sannolikt att inträffa hos patienter över 65 år och under de första två veckorna av behandlingen. Risken för blödning är också mer utbredd hos de patienter som deltar i sport eller aktiviteter som kan orsaka allvarliga skador.

Typiskt anses Warfarinbehandling säker, men det kan orsaka signifikanta biverkningar. Patienter rekommenderas att informera sin läkare om de upplever långvarig blödning från ett skarv, näsblod eller blod i urinen. På samma sätt, om personen upplever blödande tandkött, hostar upp blod eller märker blod i avföringen, ska läkaren underrättas. Om blödningen är överdriven och långvarig, måste patienter söka akut medicinsk utvärdering och behandling.

För det mesta presenterar onormal blödning som frankblod, men antikoagulant terapi kan orsaka ockult blödning. Denna typ av dold blödning kan manifestera sig genom att orsaka anemi. Tecken på anemi kan innefatta blekhet, trötthet och snabb hjärtfrekvens. Symtom på anemi måste rapporteras till doktorn på en gång, liksom vid förekomsten av ovanliga blåmärken och små, identifiera röda fläckar som förekommer under huden. De blåmärken och punkterna kan innebära inre blödning.

Vanligen är biverkningar från blodförtunnare milda och kan behandlas effektivt med medicinjusteringar och kostförändringar. Patienterna bör undvika gröna bladgrönsaker som ofta innehåller överdriven K-vitamin eftersom dessa kan bidra till ökad risk för biverkningar av Warfarin. Läkaren kommer regelbundet att beställa blodprov för att säkerställa att patientens blod koagulerar tillräckligt. Ibland kan patienten, om patienten inte tolererar receptbelagd antikoagulant terapi, ordinera aspirin, som också är ett effektivt antikoagulant.