vad är squamous dysplasi?

Squamous dysplasi, även känd som cervikal dysplasi, är den onormala utvecklingen av cellerna som leder livmoderhalsen. Betraktas som ett precanceröst tillstånd kan skivformig dysplasi utlösas av en mängd olika faktorer. Behandlingen är beroende av graden av dysplasi och kan innebära antingen förstöring eller borttagning av den drabbade vävnaden. Prognos i samband med cervikal dysplasi beror på en snabb diagnos och lämplig behandling. Om den ignoreras vänster kan skivformig dysplasi utvecklas till livmoderhalscancer.

Cervikal dysplasi orsakas oftast av närvaron av den sexuellt överförbara infektionen som kallas humant papillomvirus (HPV). Vanligtvis kan en kvinnas immunförsvar neutralisera viruset och förhindra att infektionen fortskrider. Hos vissa kvinnor kan närvaron av HPV påverka utvecklingen av livmoderhalsceller, vilket leder till dysplasi och slutligen livmoderhalscancer. Squamouscellkarcinom anses vara den vanligaste formen av livmoderhalscancer som härrör från närvaron av HPV.

Kvinnor som utvecklar plättdysplasi kan vara asymptomatiska, vilket innebär att de inte upplever några symptom alls. För vissa kvinnor kan förekomsten av precancerösa celler inducera onormal vaginal blödning, bäckbesvär, eller ett vaginalt urladdande som är vattent eller blodigt med en otäck lukt. Onormala livmoderhalsceller som inte genererar några symtom detekteras vanligtvis under en rutinmässig Pap smear.

När abnorma skivformiga celler detekteras, utförs ytterligare testning för att utvärdera omfattningen av cellutveckling. Personer kan genomgå en livmoderhalsundersökning, känd som en kolposkopi, vilket innefattar användningen av en kolposkop för att utvärdera livmoderhalsens tillstånd. Om avvikelser detekteras kan en biopsi utföras för att avlägsna ett prov av de abnormala cellerna och den omgivande cervixvävnaden för ytterligare laboratorieanalys. Biopsin kan utföras som antingen ett stans- eller konprocedur, vilket kräver antingen den cirkulära eller konformade excisionen av livmoderhalsvävnad.

Efter det att en cancerbestämning har gjorts kan ytterligare test utföras för att bestämma tillståndets staging. En fysisk undersökning av blåsan och rektum kan också utföras, såväl som avbildningstestning, inklusive magnetisk resonansbildnings (MR) och datoriserad tomografi (CT) -skanning, för att utvärdera om cancer har metastasiserats eller spridas till omgivande vävnader eller organ . Om cancer kvarstår noninvasiv och begränsad till livmoderhalsen kan det ges en uppläggning av antingen noll eller en. Steg två och tre ges när cancer har spridit sig till livmodern och bäckenväggen respektive. En staging av fyra är tilldelad de cancerformer som är invasiva och har metastasiserats till omgivande organ, såsom blåsan eller lungorna.

Cancers bestämda att vara noninvasive och begränsad till livmoderhalsen kan behandlas med en mängd olika förfaranden. Under en elektro-kirurgisk excisionsprocedur (LEEP) sänds en elektrisk ström genom en trådsling som används som en kniv för att excisera cancerceller från den cervicala öppningen. Cancerceller kan frysas och elimineras under ett förfarande som kallas kryokirurgi. Ytterligare förfaranden inkluderar användningen av konisering, vilket är den koniska formen avlägsnande av maligna celler med en skalpell och laseroperation för att eliminera cancerceller.

Invasiva cancerformer som påverkar livets livligaste lager kan kräva en hysterektomi. Ansågs en större operation, en hysterektomi som kräver borttagning av livmodern och livmoderhalsen är känd som en enkel hysterektomi, medan den ytterligare avlägsnandet av en del av vagina och omgivande vävnader kallas en radikal hysterektomi. Kvinnor som genomgår en hysterektomi kan också kräva administrering av strålning och kemoterapier för att eliminera eventuella kvarvarande cancerceller. Strålningsterapi använder högdrivna, finriktade strålar av energi för att rikta och utrota maligna celler och kan utlösa biverkningar som inkluderar trötthet och inflammation på administreringsstället. Kemoterapi innebär oral eller intravenös administrering av cancer mot cancer och kan ge upphov till illamående, kräkningar och trötthet.

Personer som genomgår behandling för invasiv livmoderhalscancer blir följaktligen infertila. Kvinnor som diagnostiseras med livmoderhalscancer i tidigt stadium kan genomgå en radikal trachelektomi, vilket är borttagandet av livmoderhalsen och omedelbar lymfsvävnad för att förhindra infertilitet. De som genomgår en radikal trakelektomi och senare blir gravida måste övervakas noggrant på grund av ökad risk för missfall. Faktorer som kan öka en kvinnas risk för att utveckla plättdysplasi innefattar flera sexuella partners, rökning och kompromisslös immunitet.