Vad är skillnaden mellan ett ingrown hår och en koka?

Ett ingrown hår och en koka är två helt olika förhållanden med olika symtom och orsaker, men båda kan börja som små stötar på kroppen. Inväxt hår uppstår när ett hår börjar växa in i huden, och de resulterar vanligtvis i mycket små röda stötar. En koka är en typ av hudinfektion som vanligtvis orsakas av staphbakterierna. En stor skillnad mellan ett ingrown hår och en koka är att kokar i allmänhet är mycket svårare, vilket ger en större bump och allvarligare infektion.

Ibland kan ett ingrown hår leda till hudinfektion, men det är inte detsamma som en koka, och det är i allmänhet mindre. Det finns undantag där ett ingrown hår och en koka kan se mycket likartat ut, men det är inte vanligt. Koka kan ske i oljekörtlar och hårsäckar, och de är orsakade av en mängd olika saker, varav många är förebyggbara. Ingrowna hår förekommer ofta i områden där kläderna begränsar sig, som underkläderna, och de orsakas ofta när människor inte följer rätt procedurer under rakning.

Kokar kan faktiskt vara ett tecken på några ganska allvarliga sjukdomar, inklusive diabetes och tillstånd som försvagar en persons immunförsvar. Det finns också några relativt godartade och förebyggbara koka orsaker, och bara om någon kan ibland utveckla en koka. En vanlig orsak till kokar är dålig hygien, vilket kan leda till bakteriell uppbyggnad i vissa delar av kroppen. Människor kan också få kokar på grund av allergiska reaktioner på skillnadskemikalier, och vissa människor är mer känsliga för kokar på grund av kostfrågor.

En sak som ett ingrown hår och en koka har gemensamt är att de båda ofta kommer att läka utan behandling. En koka blir gradvis större, fyller med pus tills så småningom bryter huden och pusen släpper ut. Efter det kommer en person i allmänhet att återhämta sig utan svårighet, även om vissa människor kan utveckla mer allvarliga infektioner som kräver antibiotikabehandlingar.

Invuxna hår går ofta bort utan några speciella ansträngningar. I fall där de inte gör det, är det ofta lätt att hantera dem genom användning av receptfria läkemedel. Det är också generellt sant att människor kan ha mycket ingrowna hår länge utan att någonsin utveckla allvarlig smärta eller obehag, så individer kanske inte inser att de har ett problem med dem, speciellt om stötarna inte är i ett lätt synligt område .