vad är den bästa metoden för borttagning av bandmask?

När en bälgsmask lever i en persons tarmkanal är avlägsnandet vanligtvis ganska enkelt. Ett antal olika mediciner kan tas för att förgifta ormen, även om det här tar tid. Om infektion har spridit sig till andra delar av kroppen är det svårare att ta bort bandmaskning. Vissa läkare väljer att ta bort sådana maskar kirurgiskt.

Bensmaskinfektion kan vara mild till allvarlig och vissa människor har inga symptom alls. Om en lövmask lever i tarmkanalen kan det med tiden orsaka viktnedgång och andra symtom som diarré, illamående, magont och trötthet. Ännu viktigare kan vissa maskar migrera till andra delar av kroppen och göra borttagningen betydligt svårare.

I många fall av exponering av mänsklig lungmask sätter en lindmask upp butiken i tarmarna, och denna typ av infektion är vanligtvis härdbar mycket lätt. Med mediciner som albendazol eller praziquantel kan bandmaskar förgiftas. Behandlingen kan vara lång och vissa människor kan behöva förbli på en medicin i ungefär tre månader för att fullständigt stoppa angrepp.

Under behandlingen är personlig hygien exceptionellt viktig för att undvika att återfästa sig själv med fler bandmaskar. Eftersom ägg och larva utsöndras i tarmrörelser är det viktigt att folk tvätta händerna med varmt tvålvatten i god 30 sekunder efter varje användning av badrummet. Typiskt när detta protokoll följs är lövmaskutrotning fullt framgångsrik.

Behandling av lövmaskor kan vara otillräcklig om maskar har invaderat andra delar av kroppen som orsakar cyster, som kan växa i vitala organ. Medlen att behandla stora infektioner kan varieras, och vissa läkare kan välja att kirurgiskt avlägsna maskar eller cyster som de kan orsaka. Vilka metoder för borttagning av bandmask som kan provas kan variera beroende på personens ålder, storlek och svar på den nuvarande behandlingen och sannolikheten för säker överlevnad.

Bomullsmatta är mycket allvarlig. Det är inte något som människor ska försöka infektera sig med, liksom vissa anorexika, eller något som folk bör ta lätt om de tror att de är smittade. De flesta av alla människor behöver en vård omedelbart för att få hjälp vid behandling av detta tillstånd så att det kan rensas snabbt och inte riskerar allvarliga sjukdomar i organen, särskilt lungorna, hjärtan och hjärnan.

Vidare finns det inga medicinska bevis för att några hemmetoder som föreslogs på Internet eller någon annanstans kan påverka äkta bandsmedborttagning. I stället är den vanliga och medicinskt accepterade metoden att använda en av de ovan nämnda medicinerna och att öva mycket noggrann hygien samtidigt som den gör det för att förhindra reinfektion eller spridning av parasiten till andra individer. Med denna behandling är många som diagnostiserats i tidiga stadier av smitta bra och förutsatt att de undviker smittmaskinfektioner i framtiden, förbli fria från parasiten.