vad är den genomsnittliga lungcancer livslängden?

De vanligaste frågorna läkare får efter att ha levererat nyheterna om att en patient har lungcancer handlar om förväntad livslängd. Livslängden för lungcancer beror på många variabler, däribland allmän allmän hälsa, patientålder, behandlingstolerans och hur avancerad cancer är vid tidpunkten för diagnosen. Baserat på dessa faktorer kan lungcancerpatienter förvänta sig ett brett spektrum av prognoser, från fullständig botemedel eller remission till några veckor kvar att leva. Även om endast en medicinsk professionell med viss säkerhet kan avgöra hur en patient svarar på behandlingen, är de allmänna livslängdsriktlinjerna baserade på typ och stadium av cancer när de diagnostiseras.

Lungcancer livslängd varierar beroende på scenen. Staging är en metod som används för att identifiera hur avancerad cancer är och om den har rest till andra delar av kroppen. Dessutom spelar typen av cancer och allmän övergripande hälsa hos patienten en roll i scenidentifieringen.

Olika typer av lungcancer har olika livslängder, på grund av lättheten eller svårigheten att behandla dem. Patienter med lungcancer med lungceller har till exempel en signifikant högre överlevnad än patienter med lungcancer med lungcancer. Kön spelar också in i spel när det gäller livslängden hos någon med lungcancer. I alla stadier av sjukdomen har kvinnor vanligtvis en längre livslängd än män.

Ålder vid tidpunkten för diagnosen kan göra skillnad, oavsett typ av lungcancer. Yngre patienter överlever vanligtvis längre. Detta beror dels på deras övergripande bättre hälsa och förmåga att motstå behandlingsalternativ. Allmän hälsa spelar en viktig roll i livslängden för lungcancer eftersom en friskare person bättre kan komma igenom aggressiv behandling.

Lungcancer i lungceller är antingen skvätt, vilket betyder att den ligger i luftvägscellförekomsterna, eller inte i skvam, som involverar celler utanför förbandet. Femton procent av patienterna har småcellscancer. Det är en mycket aggressiv och snabbflyttande sjukdom, med den bästa livslängden för yngre patienter i tidiga sjukdomsstadier. Sammantaget har behandlade patienter med denna typ av lungcancer två till 30 procent chans att överleva de kommande fem åren. Vänster obehandlad, de flesta patienter dör inom ett år.

Lungcancerstadiet i alla typer, inklusive lungcancer från lungceller, spelar en roll i beräknad överlevnad. Steg IV-lungcancerpatienter har vanligtvis mindre än två procent chans att överleva fem år, men det har funnits undantag. Patienter i fas III vid diagnostikperioden lever vanligen 13 till 15 månader efter det att de har diagnostiserats. Unga patienter, kvinnor och patienter i utmärkt hälsa, andra än cancer, överlever ofta längre i alla skeden av sjukdomen.

Överlevnadsfrekvensen för stadium I-cancer är 60 till 80 procent efter fem år. Steg II cancerpatienter har en genomsnittlig överlevnad på 40 till 50 procent. Behandlingsval, ålder och allmän hälsa spelar en roll i vilket slut på de statistiska data som en patient landar på.

Livslängden för alla lungcancer är i medelvärde med olika behandlingar och andra faktorer. Till exempel lever 57 procent av patienter som inte är berättigade till operation och som har strålning ensam lever fortfarande i ett år. Trettiofem procent lever i två år och 21 procent lever fortfarande i tre år. När man kombinerar tumörterapier som termisk ablation och strålning lever 87 procent på ett år, 70 procent på två år och 57 procent på tre år.