vad är renal fascia?

Njurfibrerna är ett skyddande skydd som omger varje njure som består av bindväv, vilket är en form av stark fibrös vävnad som finns i hela människokroppen. Gerotas kapsel eller Gerotas fascia är alternativa namn för njurfasci. Två lager av fettvävnad omger njurfasaden, ett lager ovanför det och ett lager under det. Funktionen hos njurfasaden är att säkert innehålla skikten av fett och andra typer av vävnad som ligger under den och skydda dem mot skador som orsakar skador som organskador som uppstår vid fall eller annan typ av kroppslig påverkan.

Fasci finns i hela kroppen och är en typ av tät vanlig bindväv som innehåller tjockt fyllda buntar av kollagenfibrer anordnade i en enda riktning. Syftet med fasciae är att binda strukturer tillsammans, precis som omslaget på en bok binder och skyddar sidorna inom. Fascia inkapslar ett antal kroppsliga strukturer som muskler, organ, nerver och blodkärl. Fastän fasciae är flexibla strukturer kan de endast motstå spänning från en enda riktning eftersom deras kollagenfibrer är enriktade i motsats till tät oregelbunden bindväv som kan motstå spänning som kommer från flera håll.

Människor har två njurar som är bönformade. Båda njurarna har en konkav och en konvex yta. Den konkava ytan, kallad njurhilum, är den plats där njurartären tränger in i njurarna, och det är också där njurarna och urinledaren kommer ut ur njuren.

Var och en av njurarna är inneslutna och skyddade av njurkapseln, vilket är ett lager av stark fibrös vävnad. Under njurkapseln sitter njurcortexen, vilken är den del av njuren som är ansvarig för ultrafiltreringsprocessen. Blodtillförseln för hela kroppen passerar genom områdena i njurkapseln där toxiner tas bort från blodomloppet och utsöndras så småningom i urinen. Under njurcortex är den innersta delen av njurarna kallad njurmedulla.

Omkring njurkapseln är perinefriskt fett, vilket även kallas perirenalt fett eller njurens fettkapsel, och det anses vara en del av njurkapseln. Skiktet av vävnad som omger perirenaltfettet är njurfasaden, som i sig omges av ett lager av fettvävnad som kallas paranfriskt fett. Omkring pararenalfettet är bukhinnan, vilket är ett membran av vävnad som leder magshålan.